Skuldersmerter

Skuldersmerter er en meget vanlig muskel –og skjelett plage, og har en stor påvirkning både på pasientens livskvalitet, arbeidsførhet og kapasiteten i helsesystemet.

Årsaken til skuldersmerter er mangfoldig og kan inkludere problemer fra nakken, skulderleddet, muskler og sener rundt skulderleddet, eller et annet sted i kroppen som gir smerteutstråling til skulderen (1). Det mest vanlig årsaken til skuldersmerte er problemer i muskulaturen som stabiliserer og veileder skulderbevegelser (1).

Pasienter med skuldersmerter ofte har ubalansert eller unormal muskelfunksjon (2). Det er ikke kjent om det er skuldesmerter som gir ubalansert og svak muskelfunksjon, eller om det er svakhet som fører til skuldersmerter (2).

Skuldersmerter inkluderer diagnoser

Smerte og nedsatt bevegelse av skulder kan resultere i manglende evne til å jobbe, trene, eller gjør vanlig hverdagsaktiviteter, skaper både en samfunnsmessig og personlig byrde (4). For mange kan skuldersmerte være en langvarig diagnose, og det kan ta tid å finne riktig diagnose og behandling for plagen.

Hvem får skuldersmerter?

Det er flere risikofaktorer til skuldersmerte, og de spenner fra vanlige fysiske faktorer, til psykososiale faktorer (5):

 1. Direkte skade til skulderen
 2. Tungt arbeid
 3. Dårlig holdning under arbeid
 4. Jobber som krever varig arbeid med armene over hodet
 5. Repetitive bevegelse
 6. Arbeid som krever ensidig arbeid over tid – f.eks. bilkjøring eller skriving
 7. Sterk vibrasjon i arbeid, f.eks pigging, slagbor osv
 8. Dårlig inneklima på arbeidsplassen
 9. Høy stress eller press på jobb, dårlig sosial støtte og dårlig jobbtrivsel
 10. Overbelastning ved idrett eller trening
 11. Alder
 12. Tidligere kirurgi
 13. Inflammatoriske sykdommer, diabetes, kardiovaskulære sykdommer

Skuldersmerter er forskjellige fra pasient til pasient

Skuldersmertenes karakter og varighet er avhengig av mange faktorer, deriblant årsaken til smertene og pasientens mulighet for avlastning i hverdagen. Noen av de mest vanlige symptomer fra skuldersmerter er; smerte med bevegelse, smerte når man ligger på skulderen, og svakhet av muskler rundt skulderen.

Det er veldig mange årsaker og risikofaktorer til skuldersmerter, derfor er det veldig viktig med en grundig kartlegging, slik at pasienten får riktig behandling som er tilpasset deres situasjon.

For å stille riktig diagnose og tilpasse behandlingen tilstrekkelig, er det viktig at kliniker og pasient sammen diskuterer alle faktorene rundt debut av smerter, smertekarakteristikk, hva som hjelper og provoserer og selvfølgelig en god evaluering av potensielle underliggende sykdommer. Først når en grundig sykdomshistorikk er tatt, vil undersøkelse med kliniske tester begynne.

 

Behandling av skuldersmerter

Først og fremst, er målsetningen med behandling å redusere smerte og å øke funksjon. Enkelte pasienter med skuldersmerter må regne med å ha noe smerter i ubestemt tid, da må man sørge for at disse er så robuste og funksjonelle som mulig på tross av smertene (1). De forskjellige behandlingsmetodene er sterkt avhengig om årsaken til skuldersmertene og generell sykdomshistorikk.

Vanlige behandlinger inkluderer:

 • Spesifikke øvelser er førsteprioritet for de fleste
 • Smertestillende –og anti-inflammatoriske medisiner ved behov
 • Forskjellige type injeksjoner kan brukes i ledd, sener og slimposer
 • Mobilisering
 • Samtale terapi/psykolog
 • Kirurgi

En sammensatt problemstilling krever ofte sammensatte tiltak, og dette gjelder i stor grad også skuldersmerter. Selv om kirurgi trengs for enkelte pasienter med spesielle problemer, vil de fleste bli bedre av en konservativ tilnærming.

Det har også vist seg at resultatene ved behandling av skuldersmerter er bedre, når det er god allianse mellom pasient og kliniker (6).

 

Life Kiropraktikk behandler skuldersmerter

Pasienter med skuldersmerter kommer ofte til oss for å få hjelp. Som med alle pasienter starter vi med en samtale for å kartlegge all faktorene som er viktige for å hjelpe pasienten, i tillegg til informasjon om generell helse.

Deretter undersøker vi ledd og muskulatur rundt skuldre, brystrygg og nakke, og ser resultatene i lys av pasientens helhet. Dersom det er nødvendig for en klar diagnose, vil billeddiagnostikk som Ultralyd, MR eller Røntgen rekvireres..

Når vi sammen har utarbeidet et klart klinisk bilde, utarbeides en behandlingsplan. Denne innebærer som regel først og fremst øvelser, behandling av muskler og ledd, råd og veiledning. Dersom resultatene uteblir, eller forventet prognose ikke møtes vil gi ta en fullstendig re-evaluering. Ortopedisk konsultasjon rekvireres ved behov.

 

Kildehenvisninger

 1. Murphy RJ, Carr AJ. Shoulder pain. BMJ Clin Evid. 2010;2010:1107. Published 2010 Jul 22. Kilde
 2. Ford, B., Cohen, M., Halaki, M., et al. (2019). Experimental shoulder pain models do not validly replicate the clinical experience of shoulder pain. Scandinavian Journal of Pain, 20(1), pp. 167-174. Retrieved 7 Mar. 2020, from doi:10.1515/sjpain-2019-0055. Kilde
 3. Gumina S., Rotator Cuff Tear: Pathogenesis, Evaluation and Treatment, Springer, 2016. Link til bok her
 4. Luime, J., Koes, B., Hendriksen, I., Burdorf, A., Verhagen, A., Miedema, H., & Verhaar, J. (2004). Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population; a systematic review. Scandinavian Journal of Rheumatology, 33(2), 73–81. doi:10.1080/03009740310004667. Kilde
 5. van der Windt DAWM, Thomas E, Pope DP, et al., Occupational risk factors for shoulder pain: a systematic review, Occupational and Environmental Medicine 2000;57:433-442. Kilde
 6. Kooijman MK., Buining EM., Swinkles ICS., Koes BW., Veenhof C., Do therapists effects determine outcome in patients with shoulder pain in a primary care physiotherapy setting?, Physiotherapy, Jun 2020, Vol 107, pp 111-117. Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer