Bekken og Ryggplager etter fødsel

Både svangerskap og fødsel medfører store endringer for kvinner både på fysisk og mentalt plan. De kroppslige endringene er enorme, og selv om dette er naturlige prosesser, kan det medføre både smerte og problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Noen av problemene som oppstår løser seg etter fødsel, men av og til kan noen oppleve vedvarende smerter i bekken og rygg.

Tiden etter fødsel er for de fleste en hyggelig og spennende tid. Nedtellingen er over, babyen har kommet og familien har blitt større. For mange kvinner er imidlertid bekken og ryggplager etter fødsel en skår i gleden i denne tiden. Bekken og ryggplager etter fødsel kan til og med påvirke hvor godt kvinnen kan ta vare på den nyfødte. Dette kan igjen føre til en følelse av utilstrekkelighet og igjen øke sjansen for fødselsdepresjon (1).

 

Vedvarende bekken og ryggplager etter fødsel

Det er allmenn kjent at mange kvinner har bekkensmerter under svangerskapet. Dette kalles ofte bekkenløsning her i Norge. Noen av disse kvinnene har også smerte i bekkenbunnen. Denne smerten i bekkenbunne fortsetter ofte etter fødselen (2). Slike vedvarende bekken og ryggplager etter fødsel kan påvirke livskvaliteten i stor grad (3).

Bekkensmerte i svangerskapet avtar heldigvis ofte etter fødselen. Otrent 17% av kvinner med smerter i svangerskapet har fortsatt smerte tre måneder etter fødsel, og 8.5% fortsetter å ha symptomer to år senere (1). De fleste av disse kvinnene mestret smertene relativt bra og klarte å leve så normalt som mulig. De opplevde smerte om de ikke hadde noen rundt dem til å hjelpe med tunge dagligdagse aktiviteter, men noen av de klarte ikke gå ut av huset sitt på grunn av smerte.

 

Konsekvensene av bekken og ryggplager etter fødsel

Bekken og ryggplager etter fødsel påvirker ikke bare kvinnen, men har ringvirkninger gjennom hele familien. Smertene kan bli kroniske over tid, og føre til betydelig funksjonsbegrensninger, og også endringer i seksuell funksjon (2). Mange kvinner med bekken og ryggplager etter fødsel føler at smerten påvirker livskvaliteten og også tiden de tilbringer med barna sine.

Kvinner forteller at bekken og ryggplager etter fødsel fører til (2,3):

 • De føler seg ikke trygge ved bæring av babyen
 • Kan ikke gjøre aktivitet som før på grunn av smerte
 • Trenger hjelp for å fullfør husarbeid
 • Kan ikke leke med barna sine slik de ønsker
 • De er slitne
 • De har problemer med å sove (ikke bare fordi baby våkner)
 • De opplever av og til angst for å bli gravid igjen

Smerte har en tendens til å ta en menneskers fokus. Man har funnet at folk med kronisk smerter ofte opplever kognitive problemer når de fullfører vanlig oppgaver som krever konsentrasjon. Dette er uavhengig av hvor smerten kommer fra eller hvor intens smerten er (4). Dette betyr at kvinner som har vedvarende bekken og ryggplager etter fødsel, ofte sliter med oppgaver selv om de ikke er fysisk krevende.

 

Hva skal man gjøre med bekken og ryggplager etter fødsel?

Det er viktig for kvinner med bekken og ryggplager etter fødsel å finne god hjelp. Dette kan ofte være praktisk vanskelig, fordi mye tid går med på å ta vare på barn og familie. Kvinner gjør derfor ofte det beste de kan på tross av smertene.

Dersom man har bekken og ryggplager etter fødsel, kan hjelp kan komme på mange forskjellige måter. Først og fremst må en kvinne med bekken og ryggplager etter fødsel få hjelp og forståelse fra partneren sin. Partneren må være en nøkkelkilde for støtte og praktisk hjelp. I tillegg kan man søke støtte både fra sosialt nettverk og helsetjenester.

 

Life Kiropraktikk hjelper deg med bekken og ryggplager etter fødsel

Vår kiropraktor Karen Granlund har ekstra kompetanse og god erfaring med behandling av kvinner både gjennom svangerskapet og etter fødsel. Som kiropraktor utreder vi årsakene til bekken og ryggplager etter fødsel slik at behandlingen kan bli best mulig tilrettelagt. Det viktigste er selvfølgelig å utelukke årsaker som krever videre henvisning.

Dersom henvisning til spesialist, eller billeddiagnostikk er nødvendig, kan en kiropraktor også gjøre dette.

Vi vet at kroppen kan føles sårbar etter fødsel. Noen har både sterke smerter og noe frykt når de kommer, og vi tilrettelegger behandlingen og drøfter forskjellige muligheter med deg som pasient. Behandling kan innebære både øvelser, mobilisering og behandling av muskler og ledd.

På Life Kiropraktikk er du i trygge hender dersom du har bekken og ryggplager etter fødsel.

 

Kildehenvisninger

 1. Wuytack F., Curtis E., Begley C., Experiences of First-Time Mothers with Persistent Pelvic Girdle Pain after Childbirth: Descriptive Qualitative Study, Physical Therapy, Vol 95, Iss 10, Oct 2015, 1354-1364, Kilde
 2. Tenfelde S., Tell D., Brincat C., Fitzgerald CM., Musculoskeletal Pelvic Pain and Sexual Functiona in the First Year After Childbirth, JOGNN, 48, 59-68; 2019. Kilde
 3. Mackenzie, J., Murray, E., & Lusher, J. (2018). Women’s experiences of pregnancy related pelvic girdle pain: A systematic review. Midwifery, 56, 102–111. Kilde
 4. Dick B., Eccleston C., Crombez G., Attentional functioning in fibromyalgia, rheumatoid arthritis and musculoskeletal pain patients, Arthritis Rheum., 2002; 47: 639-644. Kilde

Lignende behandlinger

Spedbarn

Spedbarn og babyer

En vanlig vaginal fødsel er ikke bare en belastning for mammaen, men påfører spedbarnet en blanding av kompresjon og trekkraft på vei ut til en ny virkelighet. Noen ganger går imidlertid ikke fødselen som planlagt. Det kan hende både mor og baby trenger hjelp.

Les mer