Om oss

En bred erfaring i kiropraktiske teknikker gjør det mulig å finne ut hvordan hver enkelt pasient får best resultat og dermed tilpasse behandlingen deretter.

På Life Kiropraktikk vil vi skape et sunnere og friskere nærmiljø gjennom å hjelpe mennesker mot et liv i bevegelse.

Om Life Kiropraktikk

På Life Kiropraktikk har vi fokus på helse, bevegelse og konstant forbedring. Vi har alle sjansen til å sette nye målsetninger vi kan jobbe mot. Enten det er eldre som vil kunne gå tur hver dag, idrettsutøvere som vil yte mer på sports-arenaen eller mennesker som vil frigjøre seg fra smerte og andre begrensninger som hindrer et aktivt liv der helse kan stå i fokus.

Nytt liv, nye begynnelser og kontinuerlig bevegelse

Vårt symbol er en “Koru” som betegner en bregne som blomstrer.  I den tradisjonelle Maori-kulturen i New Zealand symboliserer dette nytt liv, nye begynnelser og kontinuerlig bevegelse.  Vi håper å kunne hjelpe våre pasienter mot et liv i aktivitet.  Optimal bevegelse er viktig i alle stadier av livet; fra motorisk utvikling i første leveår, mestring og vekst i ten-årene og mobilitet og helse i aldersommen.  Vårt aktivitets-nivå er viktig både for utvikling i barndommen og generell helse som voksne. Blandt de eldre er beveglighet nøkkelen til selvstendighet.

Kiropraktikk behandling

Personlig tilpasset behandling

Per-Øyvind og Karen gir en personlig tilpasset behandling. I tillegg til tradisjonell kiropraktisk manipulasjons-behandling tar de også i bruk mer skånsomme teknikker som Sacro-Occipital Technique (SOT) og Aktivator. Disse teknikkene er spesielt egnet for spedbarn/barn og andre pasienter der manipulasjonsbehandling er uegnet eller uønsket.  En bred erfaring i kiropraktiske teknikker gjør det mulig å finne ut hvordan hver enkelt pasient får best resultat og dermed tilpasse behandlingen deretter.

Våre ansatte har høy kompetanse innen kiropraktikk. For å bli kiropraktor i Norge må man gjennom en 5-årig universitetsutdannelse ved et universitet som er akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE).
På Life Kiropraktikk tilpasser vi behandlingen dine behov. I tillegg til tradisjonell kiropraktisk manipulasjons-behandling tar vi også i bruk mer skånsomme teknikker som Sacro-Occipital Technique (SOT), Drop-bord og Aktivator.