Behandling etter fødsel

Det mange som også har behov for behandling etter fødsel. Vi møter mange mødre i denne situasjonen som føler at de ikke har fått den hjelpen de trenger.

I Norge har vi et veldig godt helsesystem som passer på gravide kvinner og babyer. De får undersøkelsene, behandlinger og får sykemelding når de trenger det. Imidlertid er det mange som også har behov for behandling etter fødsel. Vi møter mange mødre i denne situasjonen som føler at de ikke har fått den hjelpen de trenger.

 

Må oppsøke hjelp for behandling etter fødsel

Mødre har ofte mange konsultasjoner å gå til etter fødselen. Det passes på at det ikke er blødninger og infeksjoner etter fødsel og keisersnitt. Helsesøstre og lege passer på og barnets vekt, amming og general helse. Mange av konsultasjonene er for den nyfødte, så det er ikke alltid like mye oppmerksomhet blir rettet mot den nye mamma´n. Dersom de vil ha behandling etter fødsel, må de ofte oppsøke hjelp selv. Kvinnekroppen gjennomgår en stor endring både gjennom svangerskapet, og etter fødselen. Muskel- og skjelettsystemet trenger ofte litt støtte gjennom disse endringene.

Mange kvinner føler at de ikke er forberedt nok for tiden etter fødsel (postpartum). En studie fra Martin et al fant at mange kvinner (1):

 • Ikke hadde nok kunnskap om helsen etter fødselen og ikke var forberedt nok på denne tiden
 • Manglet kontinuitet i behandling etter fødsel
 • Følte at de ikke ble hørt når de var på behandling etter fødsel
 • Følte at helsesystemet som utfører undersøkelser og behandling etter fødsel burde vært bedre

 

Trenger hjelp og behandling etter fødsel

Fødsel har en stor innvirkning på en kvinnes liv. Mange må igjennom en fysisk og psykisk krevende fødsel, som ikke alltid ender som de har forestilt seg. Kvinner kan oppleve forskjellige fysiske og mentale følger etter fødsel og mange føler at får for dårlig oppfølging utifra hvor sterk og betydningsfull denne prosessen er. Selv om det å få barn for de fleste er en utrolig berikende opplevelse, er det dessverre mange kvinner om opplever både angst og frykt etter en fødsel (2).

Tiden etter fødsel blir ofte kalt ”det fjerde trimester”, og dette reflekterer ofte både spedbarnets fortsatt sterke tilknytning og avhengighet til mor, og morsrollens sterke dominans i kvinnens liv. Denne perioden er som regel en hyggelig familietid med glede og nærhet. Dersom kvinnen ikke føler seg forberedt nok på denne tiden, kan det imidlertid føret til fødselsdepresjon og at man er mindre fornøgd med oppfølgingen (3). Kvinnens fysiske og mentale helse, kan ofte komme litt i skyggen av barnets helse, vekt og amming.

Mellom 6.5-12.9% av kvinner opplever fødselsdepresjon, og kan være enda mer vanlig i lavere sosioøkonomiske områder. Symptomene på fødselsdepresjon inkluderer (4):

 • Søvn problemer (mer enn bare fordi baby våkner)
 • Angst
 • Irritabilitet
 • Følelse av å være overveldet

En kvinne som allerede føler seg for dårlig forbedret på tiden etter fødsel, kan får enda sterkere symptomer dersom hun også har en baby som har problemer med amming, soving og gråter mye. Denne presentasjonen trenger hjelp og behandling etter fødsel.

 

Behandling hos Life kiropraktikk

Vår kiropraktor Karen Granlund har god kunnskap og erfaring med både kvinner og spedbarn, og kan hjelpe med behandling etter fødsel. Før behandling kartlegges helheten slik at underliggende og medvirkende årsaker kan inkluderes i klinisk bilde. Deretter undersøker vi muskel- og skjelettsystemet slik at årsakene til smerte og ubehag kan behandles. Ofte inkluderes et internasjonalt anerkjent spørreskjema som gir svar på om det er stor sjanse for fødselsdepresjon. Kiropraktikk behandler selvfølgelig ikke fødselsdepresjon, men vi henviser alltid pasienten til helsesøster eller fastlege for videre oppfølging med dette.

Behandling etter fødsel tilrettelegges alltid pasientens tilstand. Etter både vaginal fødsel og keisersnitt, er behovene og toleransen annerledes. Dette tas hensyn til, og vi benytter forskjellige behandlingsteknikker som er skånsomme og trygge.

 

Kildehenvisninger

 1. Martin. A., Horowitz C., Balbierz A., Howell EA., Views of Women and Clinicials on Postpartim Preparation and Recovery, Meternal Child Health J. 2014 Apr; 18(3): 707-713. Kilde
 2. Foster DA., McLachlan HL., Rayner J., Yelland J., Gold L., Rayner S., The early postnatal period: expolring women´s views, expectations and experiences of care using focus groups in Victoria, Australia, BMC Pregnancy Childbirth, 2008 Jul 22;8:27. Kilde
 3. Howell EA, Mora PA, Chassin MR, Leventhal H, Lack of preparation, physical health after childbirth, and early postpartum depressive symptoms., J Womens Health (Larchmt). 2010 Apr; 19(4):703-8. Kilde
 4. Steward DE, CM., MD., Vigod S., MD., Postpartum Depression, The New England Journal of Medicine, 2016 Dec; 375:2177-2186. Kilde

Lignende behandlinger

Spedbarn

Spedbarn og babyer

En vanlig vaginal fødsel er ikke bare en belastning for mammaen, men påfører spedbarnet en blanding av kompresjon og trekkraft på vei ut til en ny virkelighet. Noen ganger går imidlertid ikke fødselen som planlagt. Det kan hende både mor og baby trenger hjelp.

Les mer