Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Historien er ofte lik. Pasienter som bare skulle snu seg i senga, legge seg ned, bøye seg eller sette seg opp. Så kom svimmelheten. Følelsen av å være i en tørketrommel, se verden spinne og føle at man blir kastet ut av senga.

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet. Heldigvis har ikke alle med diagnosen like sterke symptomer, og mange føler mer enn gyngende ustødighet og et mer diffust ubehag.

 

Krystallsyke er ikke en uvanlig diagnose blant barn og ungdom

Krystallsyke er den vanligste formen for vertigo man ser i primærhelsetjenesten og karakteriseres av kraftige svimmelhetsanfall i forbindelse med en endring av hodeposisjon (1). Selv om den er mer vanlig blant eldre, er krystallsyken heller ikke en uvanlig diagnose hos barn og ungdom. Hos både barn, ungdom og voksne er det flere jenter enn gutter som får det, og diagnosen er vanligere hos pasienter som har migrene, eller har hatt hjernerystelse (2, 3).

Selv om man har klare undersøkelser og kriterier for denne diagnosen, opplever jeg ofte at av pasienter kommer med feil diagnose. Årsaken til dette er ikke sikker, men det er muliges at dersom man undersøker pasienter uten videobriller, så klarer pasienten å feste blikket slik at man ikke ser de karakteristiske øyebevegelsene som ligger til grunn for diagnosen.

 

Undersøkelse av krystallsyke

Som nevnt over, har ofte krystallsyke en veldig karakteristisk debut og anamnese. Det betyr ikke at vi tar lett på den kliniske undersøkelsen. Krystallsyke er i seg selv en fullstendig ufarlig diagnose, men det er andre prosesser som kan presentere likt. Vi begynner derfor alltid med en grundig nevrologisk undersøkelse for å utelukke alvorlige årsaker. Deretter bruker i videobriller slik at vi best kan visualisere øyebevegelsene (nystagmus) som skjer når pasienter med krystallsyke legger hodet i forskjellige posisjoner. Det er ved denne undersøkelsen diagnosen krystallsyke stilles. Hos de virkelig akutte pasientene, er øyebevegelsene veldig lette å se, men hos pasientene med moderate symptomer, kan øyebevegelsene være ganske små, slik at man ikke kan se de uten videobriller.

 

Behandling av krystallsyke

Når man først har gjort en grundig undersøkelse og vet hvor krystallene ligger, kan man med sikkerhet utføre en behandling. Det er tre bueganger på hver side, og krystallene kan ligge på litt forskjellige steder i hver av disse. Behandlingen av krystallsyke er avhengig av hvor krystallene ligger. Den mest vanlige formen for krystallsyke er heldigvis også den som er enklest å behandle. Forskning viser at de aller fleste blir bra etter 1-3 behandlinger (4, 5)

behandling av krystallsyke

Les mer om behandling av krystallsyke her.

Angst

Sammenhengen mellom angst og svimmelhet er relativt godt etablert. Det er både slik at angst kan være en årsak til svimmelhet, og at svimmelhet kan føre til engstelse hos enkelte pasienter. Diagnosen er ikke et unntak og man har funnet at når pasienter med angst og krystallsyke blir behandlet for krystallsyke, reduseres også engstelsen i over halvparten av disse pasientene. Reduksjon i angst skjer ikke før etter omtrent en uke etter vellykket behandling (6)

 

Tilbakefall av krystallsyke

Selv om krystallsyke er en ufarlig diagnose som har en god prognose, så er dessverre sjansene relativt store for tilbakefall. Nesten 30% har tilbakefall i løpet av første året, og de aller fleste i løpet av 6 måneder.

Noen studier viser at kvinner og osteoporose er en risikofaktor for tilbakefall. Dersom tilbakefallet skjer raskt etter første anfall, er sjansene større for at krystallsyken er i samme buegang som før. Jo lengre tid det går før tilbakefallet, jo større er sjansen for at en annen del av balanseapparatet nå har løse krystaller (7, 8, 9).

Dersom du kommer til Life Kiropraktikk med mistanke om krystallsyke, kan du forvente deg en grundig undersøkelse. Vi har også videobriller og kan med høy sensitivitet lokalisere hvilken type krystallsyke du har slik at i kan ha størst mulig sjanse for å få deg fort frisk. Ved mistanke om annen underliggende sykdom, tar vi gjerne kontakt med fastlege, eller henviser deg til spesialisthelsetjenesten.

Med krystallsyke er du i trygge hender ved Life Kiropraktikk.

 

Kildehenvisninger

  1. Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskrift for Læger 2007;169:1996-2002. Kilde
  2. Brodsky, J. et al, Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) in Children and Adolecents – Clinical Features and Response to Therapy in 110 pediatric patients, Otology & Neurotology: March 2018 – Volume 39 – Issue 3 – p 344-350. Kilde
  3. Cohen HS, New epidemiological findings on benign paroxysmal positional vertigo, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2007;78:663. Kilde
  4. Helminski JO, Zee DS, Janssen I and Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Physical Therapy, May 2010; 90(5):663-678. Kilde
  5. Fife TD. Positional dizziness. Continuum (Minneap Minn) 2012;18(5):1060–85. Kilde
  6. Gunes A., Yuzbasioglu Y., Effects of Treatment on anxiety levels among patients with benign paroxysmal positional vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;276(3):711-718. Kilde
  7. Yamanaka, T., Shirota, S., Sawai, Y., Murai, T., Fujita, N. and Hosoi, H. (2013), Osteoporosis as a risk factor for the recurrence of benign paroxysmal positional vertigo. The Laryngoscope, 123: 2813-2816. doi:10.1002/lary.24099. Kilde
  8. Pérez P. et al. Recurrence of Benign Paroxysmal Positional Vertigo, Otology & Neurotology: April 2012 – Volume 33, Issue 3, p 437-443. Kilde
  9. Luryi AL, Lawrence J, Bojrab DI, et al. Recurrence in benign paroxysmal positional vertigo: a large, single-institution study. Otol Neurotol. 2018;39(5):622–627. Kilde

Lignende behandlinger

Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer
Mortons nevrom

Mortons nevrom

Pasienter med Mortons nevrom har smerte i fremste del av foten. De har som regel også prikking eller nummenhet litt inn på foten der hvor 2. og 3. to møtes. Det kan komme ganske fort og kan skape stort ubehag i hverdagslivet, spesielt ved bruk av enkelte sko.

Les mer