Hodet

Alle som har personlig erfaring med hodepine vet at det er et energisluk som tapper dagen for produktivitet og glede. Blir dagene med hodepine mange, vil livskvaliteten lide. Det er dermed ikke overraskende at mange av våre pasienter søker hjelp for akkurat dette.

Våre behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er et symptom mange kjenner igjen. Omtrent 5% av alle som presenterer til akuttmottaket er der på grunn av svimmelhet (1, 2)

Les mer
Spenningshodepine

Spenningshodepine

Fra 30-80% av befolkningen opplever spenningshodepine i løpet av livet (1). I en Norsk studie fant man at hvert år har over 40% av befolkningen hodepine. Nesten 8% har både spenningshodepine og migrene (2).

Les mer
Migrene

Migrene

Alle som har eller kjenner noen med migrene forstår hvor mye livskvalitet denne sykdommen kan stjele. Planer må kanselleres, jobb må utsettes og familien må vente. Noen ganger er det bare et mørkt og stille rom som duger.

Les mer
Medikamentindusert hodepine

Medikamentindusert hodepine

Medikamentindusert Hodepine er et stort verdensomspennende problem som rammer flere milliarder mennesker årlig. I oversikten over hvor stor samfunnsbyrde ulike sykdommer var i 2016, kom spenningshodepine på tredjeplass, og migrene på sjette plass!

Les mer
kjevehodepine

Kjevehodepine

Mange mennesker opplever kjevehodepine, og for en del har det en stor innvirkning på livskvaliteten. Selv om noen mennesker tolererer smerte bra, kan det for andre påvirke både arbeid, familie og sosialt liv.

Les mer
Cervikogen hodepine / Nakkehodepine

Cervikogen hodepine / Nakkehodepine

Mange pasienter presenterer med hodepine som de selv føler kommer fra nakke, eller nakkemuskulatur og en norsk studie hentyder at opp mot 4% av befolkningen lider av cervikogen hodepine (1).

Les mer
Behandling mot hodepine

Hodepine

Alle som har personlig erfaring med hodepine vet at det er et energisluk som tapper dagen for produktivitet og glede. Blir dagene med hodepine mange, vil livskvaliteten lide. Det er dermed ikke overraskende at mange av våre pasienter søker hjelp for akkurat dette.

Les mer