Skuldre

Våre behandlinger

SLAP-lesjon

SLAP-lesjon

SLAP-lesjon er en skulderskade som skjer oftest i idrettsutøvere som deltar i sport som involverer kasting, men de hender også i eldre mennesker. Det resulterer ofte i skulder instabilitet, smerte og funksjonsnedsettelse.

Les mer
Skuldertendinopati

Skuldertendinopati

Skuldersmerte er en vanlig muskel og-skjelett plager som påvirker både idrettsutøvere og andre mennesker. Skuldertendinopati er en vanlig årsak til skuldersmerte, og kan gi intens smerte og svekke vanlig bevegelse og funksjon (1)

Les mer
Skuldersmerter

Skuldersmerter

Skuldersmerter er en meget vanlig muskel –og skjelett plage, og har en stor påvirkning både på pasientens livskvalitet, arbeidsførhet og kapasiteten i helsesystemet.

Les mer
Impingement syndrom

Impingement syndrom

Skuldersmerter kan ha en stor påvirkning på menneskers livskvalitet og aktivitets nivå. Impingement syndrom skjer mest hos aktive voksne, spesielt når de blir eldre. Røykere er også mer utsatt (2).

Les mer
Frossen skulder

Frossen skulder

Frossen skulder, er også kjent som adhesiv kapsulitt, og er en ganske vanlig muskel –og skjelett plage som påvirker 2-5% av mennesker (1). Selv om frossen skulder en vanlig lidelse, så er det fortsatt manglende forståelse rundt selve sykdomsprosessen (2).

Les mer