Kiropraktikk

En kiropraktor hjelper befolkningen som har smerter eller nedsatt funksjon som følge av muskel- og
skjelettplager.

Som kiropraktor er man primærkontakt for muskel- og skjelettplager i det Norske helsevesen.

Om Kiropraktikk

Kiropraktikk har siden 1989 vært en offentlig godkjent helseprofesjon, og krever Autorisasjon gjennom Statens Autorisasjonskontor (SAK). Kiropraktikk er en av helseprofesjonene der grunnutdanningen er god nok til å oppfylle kravene til autorisasjon som primærkontakt. Dette betyr at kiropraktor er en beskyttet yrkestittel som ingen kan påberope seg uten å møte kravene til Autorisasjon, og at man ikke trenger henvisning før man oppsøker kiropraktor.

Kiropraktikk er et yrke, ikke en behandlingsform

Kiropraktikk er et yrke der vi jobber med bevegelsesapparatet. Vi hjelper befolkningen som har smerter eller nedsatt funksjon som følge av muskel- og skjelettplager. Mange tror dessverre at kiropraktikk er ensbetydende med manipulasjonsbehandling, men det er ikke riktig. Manipulasjonsbehandling er et verktøy vi tradisjonelt er flinke til å bruke, men vi gir også øvelser og bruker forskjellige muskel-teknikker. Behandlingen styres av undersøkelse og pasientens ønsker og målsetninger.

Kiropraktikk er et yrke med kompetanse

For å bli kiropraktor i Norge må man gjennom en 5-årig universitetsutdannelse ved et universitet som er akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE). Deretter må man ta en 1-årig turnus hos en kiropraktor der man får hjelp og erfaring til å mestre rutinene i Norsk helsevesen. Som kiropraktor plikter man å etterleve Helsepersonell loven. Denne lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten

IASTM - Les mer om Life Kiropraktikk

Sykemelding og videre henvisning

Som nevnt er kiropraktikk et primærkontakt-yrke. Det betyr at man ikke trenger henvisning fra lege før man bestiller time hos kiropraktor. Som primærkontakt utøver vi ikke bare behandling, men også utredning og videre henvisning dersom det skulle være nødvendig. Kiropraktorer kan rekvirere både Røntgen, CT og MR, og henvise til spesialisthelsetjenesten (f.eks ortoped og nevrolog) ved behov. I tillegg kan vi sykemelde pasienter for diagnoser relatert til muskel- og skjelett for opp til 12 uker.

Les mer om hva vi behandler

Kiropraktorer er kjent for sin kompetanse på rygg og nakkeplager. I tillegg har vi god utdanning og erfaring innen behandling av plager både i skuldre og armer, og bein. 

Vår kiropraktor Karen Granlund har en 3-årig etterutdanning innen utredning og behandling av gravide og spedbarn/barn. Hun jobber tverrfaglig med barnelege, logoped og ammeveiledere.

I tillegg til rygg og nakkeplager, utreder og behandler vi forskjellige plager i hele kroppen. Plager vi ofte behandler er blant annet hodepine, svimmelhet, idrettsskader og ammeproblemer.