Frossen skulder

Frossen skulder, er også kjent som adhesiv kapsulitt, og er en ganske vanlig muskel –og skjelett plage som påvirker 2-5% av mennesker (1). Selv om frossen skulder en vanlig lidelse, så er det fortsatt manglende forståelse rundt selve sykdomsprosessen (2).

Frossen skulder begynner som regel ganske plutselig med smerte, som over tid medfører betydelig stivhet. Smertene kan komme både når pasienten selv beveger skulderen, når andre beveger skulderen, og til og med selv ved hvile (3). Etterhvert er det stivheten som blir veldig dominerende i symptombildet, og bevegelsesutslaget er ofte minimalt.

Dette har en stor påvirkning på livskvalitet, fordi mange daglige arbeidsoppgaver blir umulig. Frossen skulder er en meget frustrerende lidelse, ikke bare fordi den legger begrensninger på hverdagen, men fordi det kan vare meget lenge. Frossen skulder forstyrrer ofte søvn, og kan til og med føre til økt engstelse. Gjennomsnittlig forløp på frossen skulder er hele 30.5 måneder (4)!

 

Frossen skulder kommer ofte gradvis uten grunn

Frossen skulder kan bli klassifisert som primær eller sekundær (5). Primær idiopatisk frossen skulder kommer ofte sakte og gradvis uten grunn. Det kan også være assosiert med andre sykdommer som for eksempel diabetes. Av og til kan det være det første tegnet på diabetes hos pasienter. Sekundær frossen skulder kommer som et resultat av en skade, eller varig immobilisering (5).

Det er tre faser i sykdomsforløpet til frossen skulder: fryse/stivne fasen, frossen-fasen, og tine-fasen (5). Den første fryse-fasen gir gradvis og etter hvert sterk smerte som er verre på natta, og varer fra to til ni måneder. Smerten begynner som regel og avta under frossen fase, men det blir her mindre og mindre bevegelse av skulderen. Denne fasen av frossen skulder kan vare fra fire til tolv måneder. Den siste fase av frossen skulder er når skulderen gradvis får tilbake bevegelsen, og tar omtrent fra fem til 26 måneder (5).

Det kan være vanskelig å stille diagnose hos enkelte pasienter med frossen skulder. Det er fordi frossen skulder i begynnelsen kan ligne på andre plager som skulder tendinopati, kalkskulder, eller tidlig artrose i skuldra (4). Frossen skulder er først og fremst en klinisk diagnose som stilles basert på presentasjon og undersøkelse.

Man må ofte utelukke andre skulderproblemer, for det er ingen fastsatte kriterier på diagnosen (1,6). Av og til må man ta røntgen eller MR for å utelukke brudd eller annen alvorlig sykdom (6). Da er det ofte enkelte tegn i presentasjonen eller undersøkelsen som gjør at man mistenker dette.

 

Behandling av frossen skulder

Flere forskjellige behandlingsmetoder brukes for å lindre smerte, og bedre bevegelse i pasienter med frossen skulder. Ingen enkeltstående behandlingsform har vist seg å gi langsiktig bedring (3). Først og fremst er det best å bruke en multimodal, konservativ tilnærming. Mange får en midlertidig bedring av kortison injeksjon i skulder leddet, eller kortisonpreparater i tablett form (3). Andre konservative behandlingsmetoder inkluderer fysisk terapi og øvelser (2, 5).

Forskning fra Chan et al, viste at fysisk terapi og øvelser bør brukes som første linje behandling for frossen skulder (5). Dette hjelper både med lindring av smerte og bedring av funksjonell bevegelighet (7). Bruk av fysisk behandling sammen med øvelser og andre behandlingsmåter viste seg å gi et bedre resultat i flere studier (5).

Øvelsene i den første (fryse) fasen må gjøres i kort tid. De skal være smertefrie og ikke vare mer enn 1-5 sekunder om gangen. Dette er viktig å ikke forverre smertene og gi en forlengelse av sykdomsperioden. Øvelsene i andre (frossen) fasen kan inkludere de som ble gjort i fryse-fasen, i tillegg til tøying av brystet og musklene rundt skulderbladet, rotasjon bevegelse og styrke øvelser. I tine-fasen, begynner bevegelsen å komme tilbake, og da er det viktig med styrke trening av lenger varighet og større bevegelsesutslag (5).

Frossen skulder er en ganske vanlig lidelse blant pasientene som kommer til kiropraktor. For det mest kommer de i den første fryse-fasen, med mye smerte som påvirker søvn og livskvalitet. Kiropraktoren kan hjelpe med å stille diagnose og henvise videre til billeddiagnostikk dersom man må utelukke andre diagnoser. Kiropraktoren kan være en stor del av en multimodal behandling for disse pasientene. I tillegg til behandling, kan vi gi råd og informasjon slik at forventningene stilles riktig. Med frossen skulder blir tålmodigheten alltid satt på prøve. Da er det godt å ha en kyndig behandler på laget som ledsager deg gjennom.

 

Kildehenvisninger

  1. Hollmann L., Solving the Enigma of Frozen Shoulder, University of Sydney, 2017. Kilde
  2. Cho CH, Lee YH, Kim DH, Lim YJ, Baek CS, Kim DH. Definition, Diagnosis, Treatment, and Prognosis of Frozen Shoulder: A Consensus Survey of Shoulder Specialists. Clin Orthop Surg. 2020 Mar;12(1):60-67. Kilde
  3. Bak K, Isaksson F. [Frozen shoulder]. Ugeskrift for Laeger. 2019 Feb;181(7) Kilde
  4. Ryan, V., Brown, H., Minns Lowe, C.J. et al. The pathophysiology associated with primary (idiopathic) frozen shoulder: A systematic review. BMC Musculoskelet Disord 17, 340 (2016). Kilde
  5. Chan HBY, Pua PY, How CH. Physical therapy in the management of frozen shoulder. Singapore Med J. 2017;58(12):685–689. doi:10.11622/smedj.2017107. Kilde
  6. Roberts S., Dearne R., Keen S., Littlewood C., Taylor S., Deacon P., Routine X-rays for suspect4ed frozen shoulder offer little over diagnosis based on history and clinical evaluation alone, Musculoskeletal Care, Jun 2019, Vol 17, Iss 2, pp 288-292. Kilde
  7. Page P, Labbe A. Adhesive capsulitis: use the evidence to integrate your interventions. N Am J Sports Phys Ther. 2010;5:266–73. Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer