Prolaps i korsrygg

Prolaps i korsryggen er en av de mest vanlige årsakene til korsryggsmerte og isjias, og kan gi betydelig smerte og mer langsiktig begrensninger enn en vanlig kink i ryggen (2).

Gjennom livet, har 60-80% av voksne korsryggsmerte (1). De fleste symptomene som følge av korsryggplager er kortsiktig, og mellom 80-90% av korsryggsmerte løser seg innen seks uker (1). Prolaps i korsryggen er en av de mest vanlige årsakene til korsryggsmerte og isjias, og kan gi betydelig smerte og mer langsiktig begrensninger enn en vanlig kink i ryggen (2).

 

Hvem får prolaps i korsryggen?

En prolaps i korsryggen er en relativt vanlig muskel –og skjelettlidelse. Som med mange kroppslige plager, finner man sjelden direkte årsaker, men de foreløpig kartlagte risikofaktorene er biomekaniske, genetiske, direkte skader, biokjemiske og psykiske (3). Andre faktor som gir en større sjanse for prolaps i korsryggen er: tungt fysisk arbeid, overvekt og røyking. Middelaldrende menn er også særskilt utsatt (4). Selv om risikofaktorene for utvikling av prolaps i korsryggen er kartlagt, det er mulig for alle aldersgrupper og mennesketyper å utvikle en prolaps. En prolaps kan oppstå med eller uten symptomer, uten kjent årsak (4).

 

Hva er prolaps i korsryggen?

Mellom ryggvirvlene har vi mellomleddskiver. Disse skivene er med på å kontrollere bevegelse og belastning i korsryggen. En prolaps er når ytterkanten av disse skivene svekkes slik at innholdet forskyves utover normal avgrensning (5). Prolaps i korsryggen kan gi lokal smerte og strålesmerte. Avhengig av prolapsens beliggenhet, kan det også gi svakhet og endringer i sensibilitet. De mest alvorlige tilfellene av prolaps i korsryggen gir også problemer med vannlating, avføring og nummenhet i skrittet (2). Selv om symptomene kan være både alvorlige og smertefulle, kan man også ha en prolaps i korsryggen uten smerte eller symptomer (6). Smerte fra prolaps i ryggen kan begynne plutselig eller komme gradvis over lang tid, og smerteområdet er avhengig av hvor i ryggen prolapsen er.

Typisk sett bestemmer prolapsens beliggenhet hvor de utstrålende symptomene er (7):

 • Øverste del av korsryggen – smerte og sensoriske endringer I lysken og øvre lår
 • Midt del av korsryggen – smerte og sensorisk endringer til foran låret og leggen med motorisk svakhet av hoftebevegelser, og utretting av kne
 • Nedre del av korsryggen – smerte i korsryggen, rumpe, ytterside lår og legg og helt ned til foten. Sensoriske endringer om nummenhet eller prikking kan føles bakside eller ytterside av lår og legg og helt ut i tærne. Det kan bli svakhet av både hofte-, kne- og foten. Noen klarer ikke å stå på tærne, eller å løfte forfoten og stå på hælen.

En fysisk undersøkelse kan hjelpe med å finne ut om det er sannsynlig at smertene kommer fra en prolaps, og eventuelt hvor prolapsen ligger. Pasientene som har unormale nevrologisk endringer undersøkes alltid videre med billeddiagnostikk. MR er den beste måten å vise mellomleddskivene og nervene i korsryggen.

 

Behandling av prolaps i korsryggen

Den naturlige utvikling er heldigvis at smertene fra prolaps i korsryggen forsvinner av seg selv. Denne prosessen er ikke helt forstått, men man antar at inflammasjonsprosessen er involvert (6, 4). Behandling for prolaps i korsryggen er alltid tilpasset til pasienten og basert på undersøkelsen. De pasientene uten nevrologiske tegn, kan få konservativ behandling i form av smertestillende –og betennelsene dempende medisin, fysisk behandling, øvelser og tøying. Mange trenger også sykemelding eller annen tilrettelegging av aktivitet og jobb (7). Injeksjonsbehandling og blokkader av nerverøtter er også mulig, men dette anbefales sjelden (7).

Dersom det er sterke eller forverrende nevrologiske tegn, eller konservativ behandling ikke gir bedring, blir ofte prolapser i korsryggen operert. (7, 8). Det er ingen fullstendig enighet om når en pasient bør slutte med konservativ behandling og opereres, men ved frykt for varige nevrologiske tap vil det alltid vurderes (8).

 

Prolaps hos Life Kiropraktikk

Kiropraktorer er godt utdannet innen utredning og behandling av muskel –og skjelett plager. Smerte og prolaps i korsryggen er en av den største grunnene til at pasienter kommer til en kiropraktor. Kiropraktorer undersøker alltid pasienten grundig for å finne ut årsaken til smertene og om pasienten bør henvises videre til MR, eller operasjonsvurdering. Ved mistanke om at en prolaps presser på en nerve, vil alltid MR bestilles. Dersom det er kreves hurtig operasjonsvurdering, sendes pasienten som regel til ryggpoliklinikken ved Sykehuset Moss.

Dersom det ikke er noen tegn til fare behandles prolaps i korsryggen konservativt. Dette kan inkludere mobilisering av leddene, tøying og bløtvevsbehandling. Når man går med prolaps i lengre tid, vil kroppen innta en avverge holdning, og ekstra spenninger kan bidra til smertebildet. Råd angående prognose, øvelser og aktivitet er også veldig viktig for pasienter med prolaps i korsryggen. Målet er alltid å bidra til minst mulig smerte og uførhet i smerteperioden slik at livet kan gjenopptas fullt ut når man kan legge problemet bak seg.

 

Kildehenvisninger

 1. Rijal A., Paudel M., Correlation between Clinical Features and Findings Observed in Magnetic Resonance Imaging in Patients with Lumbar Disc Prolapse, Asian Journal of Orthopaedic Research, 2020, Vol 3(1), pp 26-33 Kilde
 2. NV, A., Rajasekaran, S., KS, S. V. A., Kanna, R. M., & Shetty, A. P. (2018). Factors that influence neurological deficit and recovery in lumbar disc prolapse—a narrative review. International Orthopaedics. doi:10.1007/s00264-018-4242-y Kilde
 3. Jafari S, Dehesh T, Iranmanesh F. Classifying patients with lumbar disc herniation and exploring the most effective risk factors for this disease. J Pain Res. 2019;12:1179–1187. Published 2019 Apr 15. doi:10.2147/JPR.S189927 Kilde
 4. Hartl R. MD., Lumbar Herniated Disc: Causes and Risk Factors, Spine-health, 2016, Kilde
 5. Huang, R., Meng, Z., Cao, Y., Yu, J., Wang, S., Luo, C., … Jiang, L. (2019). Nonsurgical Medical Treatment in the Management of Pain Due to Lumbar Disc Prolapse: A Network Meta-analysis. Seminars in Arthritis and Rheumatism. doi:10.1016/j.semarthrit.2019.02.012 Kilde
 6. U ECY, Shetty A, Craig PRS, Chitgopkar SD. An observation of massive lumbar disc prolapse. J Spine Surg. 2018;4(3):583–587. doi:10.21037/jss.2018.07.12 Kilde
 7. Dulebohn SC, Ngnitewe Massa R, Mesfin FB. Disc Herniation. [Updated 2019 Aug 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: Kilde
 8. Sabnis AB, Diwan AD. The timing of surgery in lumbar disc prolapse: A systematic review. Indian J Orthop. 2014;48(2):127–135. doi:10.4103/0019-5413.128740 Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer