Låsninger

Ordet låsninger er hyppig brukt blant pasienter og mange kiropraktorer i Norge. Pasienter kommer inn med smerte og stivhet og føler at enkelte områder virker låst.

Som kiropraktor undersøker vi smerteområdet og finner ofte både stramme muskler, ømme knokler og reduksjon i bevegelighet som videre bekrefter pasientens følelse av låsninger. Ved manipulasjonsbehandling av ledd i området vil man ofte høre en ”knekk” etterfulgt av økt bevegelighet og reduksjon av smerte.

 

Hva er låsninger?

Det er ingen definisjon for ordet ”låsninger”, så vi vet dermed ikke eksakt hva som menes når ordet låsninger blir brukt. Jeg opplever at de fleste pasienter beskriver smerte sammen med redusert bevegelighet når de bruker ordet låsninger.

Blant kiropraktorer, har det vært en stor utvikling av vår forståelse av hva pasienten føler, hva vi kjenner og hva vi legger til grunne for om noe skal behandles med manipulasjonsbehandling. Selv om manipulasjonsbehandling har blitt brukt i over 2000 år, er forståelsen av effekten av dette fortsatt under utvikling.

Da Kiropraktikk ble utviklet på slutten av 1800-tallet, hadde de en begrenset forståelse av hvordan menneskekroppen fungerte. Da trodde man at ryggvirvlene flyttet seg litt ut av stilling og dermed la litt press på nervesystemet som ligger inne in ryggsøylen. Teorien var videre at man ved manipulasjonsbehandling flyttet virvelen tilbake på plass slik at bevegelsen ble normal og irritasjonen av nervesystemet ble borte.

Dette er en meget primitiv og utdatert modell, som ikke støttes av dagens forståelse av hvordan kroppen fungerer.

Etter hvert som forståelsen av anatomi, fysiologi og nevrologi utviklet seg, fikk vi nyere teorier på hva som skjer i kroppen ved følelse av låsninger og manipulasjonsbehandling. Nyere teorier rundt låsninger og manipulasjonsbehandling innebærer mer lokale problemer rundt leddene, inkludert leddkapsel, leddflater og dyp muskulatur (1).

Grunnet usikkerhet rundt hva låsninger egentlig er, mener mange at det er et foreldet konsept som vi med fordel kan legge bak oss. I og med at forståelsen av låsninger er begrenset, er det utvilsomt bedre å basere kliniske beslutninger og behandling på andre undersøkelser og faktorer (2).

 

Hvis ikke låsninger, hva da?

Selv om låsninger er et begrep som kanskje hører fortiden til, er det mer enighet om effekten av manipulasjonsbehandling 1, 3-5). Man trenger ikke nødvendigvis bruke låsninger som et begrep som skal definere et lokalt problem i ryggsøylen for å oppnå fordelene som manipulasjonsbehandling gir.

Man ser at manipulasjonsbehandling av ryggen skaper både økt bevegelighet og reduserer pasientens smerte (1, 3-5). Disse effektene er tilstede uavhengig av om en kliniker har funnet låsninger i forkant.

De siste årene har man også kommet med nye teorier om hvordan manipulasjonsbehandling påvirker nervesystemet. Man ser endringer både i hvordan refleksene fungerer i ryggmargen og til og med at hjernen endrer aktiviteten etter manipulasjonsbehandling (6-10) . Dette er imidlertid teorier som er i et tidlig stadie og verdien av dette klinisk er begrenset før forståelsen har utviklet seg videre.

 

Låsninger på Life Kiropraktikk

Om du som pasient føler at låsninger er årsaken til dine problemer eller ikke, så skal vi hjelpe deg. På Life Kiropraktikk gjør vi vårt aller beste for å holde oss oppdatert på den nyeste forskningen og å konstant utvikle vår forståelse av faget.

Vi verdsetter at vitenskapen sammen med pasientens forventninger og målsetninger legger grunnlaget for behandlingen vi gir. Om pasienten og/eller behandler føler at låsninger er en kilde til pasientens problemer, vil fortsatt en klinisk helhet ligge til grunn for om manipulasjonsbehandling benyttes. Dersom områder i ryggen må løsnes litt på, er det også flere måter å gjøre dette på. Vi kan benytte både enkelte verktøy, mobiliseringer og øvelser i tillegg til eller i stede for den tradisjonelle knekkingen som mange assosierer med kiropraktorer.

 

Kildehenvisninger

  1. Evans DW. Mechanisms and effects of spinal high-velocity, low-amplitude thrust manipulation: previous theories. J Manipulative Physiol Ther. 2002 May;25(4):251-62. Review. Kilde
  2. Keating, J.C., Charlton, K.H., Grod, J.P. et al. Subluxation: dogma or science? . Chiropr Man Therap 13, 17 (2005). Kilde
  3. Millan M, Leboeuf-Yde C, Budgell B, Descarreaux M, Amorim MA. The effect of spinal manipulative therapy on spinal range of motion: a systematic literature review. Chiropr Man Therap. 2012;20(1):23. Published 2012 Aug 6. doi:10.1186/2045-709X-20-23 Kilde
  4. Honoré, M., Leboeuf-Yde, C. & Gagey, O. The regional effect of spinal manipulation on the pressure pain threshold in asymptomatic subjects: a systematic literature review. Chiropr Man Therap 26, 11 (2018). Kilde
  5. P.M. Rist, A. Hernandez, C. Bernstein, et al.The impact of spinal manipulation on migraine pain and disability: a systematic review and meta-analysis Headache, 59 (4) (2019), pp. 532-542 Kilde
  6. Gyer, G., Michael, J., Inklebarger, J., & Shanker Tedla, J. (2019). Spinal manipulation therapy: is it all about the brain? A current review of the neurophysiological effects of manipulation. Journal of Integrative Medicine. doi:10.1016/j.joim.2019.05.004 Kilde
  7. Haavik H, Niazi IK, Jochumsen M, Sherwin D, Flavel S, Türker KS. Impact of Spinal Manipulation on Cortical Drive to Upper and Lower Limb Muscles. Brain Sciences. 2017; 7(1):2. Kilde
  8. Lelic, D., Niazi, I. K., Holt, K., Jochumsen, M., Dremstrup, K., Yielder, P., … Haavik, H. (2016). Manipulation of Dysfunctional Spinal Joints Affects Sensorimotor Integration in the Prefrontal Cortex: A Brain Source Localization Study. Neural Plasticity, 2016, 1–9. doi:10.1155/2016/3704964 Kilde
  9. Niazi, I.K., Türker, K.S., Flavel, S. et al. Changes in H-reflex and V-waves following spinal manipulation. Exp Brain Res 233, 1165–1173 (2015). Kilde
  10. Taylor H.H., Murphy B. Altered Sensorimotor Integration With Cervical Spine Manipulation, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 31 (2), pp. 115-126 (2008) Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer