Hodepine

Alle som har personlig erfaring med hodepine vet at det er et energisluk som tapper dagen for produktivitet og glede. Blir dagene med hodepine mange, vil livskvaliteten lide. Det er dermed ikke overraskende at mange av våre pasienter søker hjelp for akkurat dette.

Effekten hodepine har på folkehelsa ble ikke godt anerkjent før omtrent år 2000. Årsaken til denne grove forsinkelsen er muligens at det ikke er dødelig eller resulterer i permanent eller objektivt handicap. Det er vanlig over hele verden og gjennom de siste gjennomgangene av ”The Global Burden of Disease Study”, altså gjennomgangen av byrden forskjellige plager skaper verden over, er dommen klar. Det å ha vondt i hodet er en stor personlig og samfunnsøkonomisk byde. Penger og forskning må prioriteres mot behandling og forebygging av plagen. Nesten 3 milliarder mennesker ble antatt og ha hatt enten migrene eller spenningshodepine i 2016 (1). I tillegg til dette, er det mange flere typer som mennesker lider av.

I oversikten over hvor stor samfunnsbyrde forskjellige sykdommer var i 2016, kommer spenningshodepine på tredjeplass, og migrene på sjette plass! Utviklingen fra tidligere gjennomganger er heller ikke positiv. Flere sykdommer har over tid påvirket oss mindre og mindre ettersom medisinsk fremgang og sosioøkonomiske kår har blitt bedre. Hodepine diskriminerer ikke utifra levestandard og har dessverre hatt en negativ utvikling de siste årene (1).

 

Forskjellige typer hodepine

Dersom samfunnsbyrden skal minkes, må forebygging og behandling av vonde hoder bli bedre. For å få mest mulig effektiv behandling, er det viktig at man forstår at ulike typer har forskjellige virkningsmekanismer som må påvirkes. International Headache Society (IHS) startet jobben med klassifisering av ulike typer hodepine for over 30 år siden, og den siste oppdateringen ble publisert i tidsskriften Cephalalgia (journal of headache) i 2018 (2).

Som kiropraktor med videreutdanning innen nevrologisk undersøkelse, søker mange hjelp hos oss på grunn av hodepine. Selv om behandling ikke kan kurere alle, er det viktig med en grundig utredning slik at man vet hvem som skal behandles, hvem som skal sendes til fastlege, og hvem som bør videre til spesialisthelsetjenesten. Selv om de aller færreste typer skyldes alvorlig sykdom, er det noen som etter undersøkelse sendes til MR av hodet.

Mange av pasientene som kommer for hjelp har migrene, cervikogen hodepine (nakkehodepine), kjevehodepine eller medikamentindusert hodepine. De som har høyt blodtrykk sendes alltid til fastlege for vurdering om blodtrykkssenkende medisiner bør utprøves, og andre bes utprøve strategier for stressmestring. Ved mange av de overnevnte typene er det ofte hjelp å få enten fra behandling hos oss, eller ved at vi samarbeider med andre helseprofesjoner.

Selv om IHS har gjort en formidabel jobb med klassifisering, så er det ofte flere faktorer som påvirker utviklingen av hodepine. På Life Kiropraktikk setter vi av tid til en god samtale ved vårt første møte slik at vi kan kartlegge potensielle triggere og medvirkende årsaker før en grundig nevrologisk og biomekanisk underesøkelse. Først etter dette tas avgjørelsen om veien videre.

 

  1. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, ARTICLES| VOLUME 17, ISSUE 11, P954-976, NOVEMBER 01, 2018. Kilde
  2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. (2018). Cephalalgia, 38(1), 1–211. Kilde

 

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer