Cervikogen hodepine / Nakkehodepine

Mange pasienter presenterer med hodepine som de selv føler kommer fra nakke, eller nakkemuskulatur og en norsk studie hentyder at opp mot 4% av befolkningen lider av cervikogen hodepine (1).

Cervikogen hodepine er hodepine som kommer fra nakken, og dette er midt i kiropraktorens arbeidsområde. Mange pasienter presenterer med hodepine som de selv føler kommer fra nakke, eller nakkemuskulatur og en norsk studie hentyder at opp mot 4% av befolkningen lider av cervikogen hodepine (1). Selv om pasienten selv er overbevist om at nakken er årsaken til nakkesmertene, slår vi oss ikke til ro med at det er en cervikogen hodepine før en anamnese og grundig undersøkelse har blitt gjort, slik at andre årsaker er utelukket.

International Headache Society definerer Cervikogen hodepine som en hodepine forårsaket av forstyrrelser fra nakken, enten bløtvev, ledd eller beinstruktur. Den er vanligvis, men ikke alltid forbundet med nakkesmerter (2). Diagnose av cervikogen hodepine er vanskelig, fordi flere hodepiner ofte presenterer relativt likt, og det er mulig å ha flere typer hodepine samtidig (3). For å gjøre diagnostiseringen mest mulig ryddig, forholder vi oss til en rekke kriterier som må oppfylles for å skape størst mulig klinisk klarhet.

 

Kriteriene for diagnosen cervikogen hodepine:

A. Enhver hodepine som fyller kriterie C

B. Kliniske og/eller laboratorie prøver, eller billedlige funn som peker mot sykdom eller problem i nakken som er kjent for å skape hodepine.

C. Tegn på årsakssammenheng demonstrert av minst to av følgende:

  1. Hodepine som utviklet seg tidsmessig likt som starten på nakkeproblem
  2. Hodepine som forbedret seg tidsmessig likt som et nakkeproblem
  3. Redusert bevegelighet i nakken, og en forverring av hodepine provoserende nakkebevegelser
  4. Hodepine som forsvinner etter diagnostisk smertestillende injeksjon i et vev eller nerve i nakken

D. Hodepine som ikke bedre kan beskrives av noen andre hodepiner i ICHS-3 klassifiseringen (2)

Som man ser av punkt D over, er diagnosen cervikogen hodepine også delvis gjort ved å utelukke andre typer hodepine. Derfor stiller vi ofte i tillegg spørsmål som ikke relaterer direkte til nakke, men for å få et overblikk over generell helse og om klinisk bilde passer karakteristikken til andre typer hodepine som pasienten kan ha i tillegg til eller i stedet for cervikogen hodepine.

 

Flere muligheter for behandling

Heldigvis har en solid undersøkelse sammen med en god anamnese gode sjanser for å avdekke om det dreier seg om en cervikogen hodepine eller ikke (4). Undersøkelsen variere noe ut fra klinisk bilde, men inkluderer ofte både bevegelighet, muskelømhet, leddsans, bevegelseskontroll og styrke.

Dette skaper trygghet rundt diagnosen, i tillegg til å veilede hvordan behandlingsplanen videre bør utformes. Selv om manipulasjonsbehandling i seg selv er en effektiv behandling for cervikogen hodepine (5, 6), har vi flere andre muligheter for behandling.

Manipulasjonsbehandling utelukkes av og til fullstendig, og kan andre ganger kombineres med massasjeteknikker, styrketrening og øvelser for leddsans og bevegelseskontroll pasienten kan gjøre hjemme. Behandlingsplanen for cervikogen hodepine bestemmes i stor grad av undersøkelsen, men også pasientens ønsker og muligheter for egeninnsats mellom konsultasjoner.

I tillegg til effektiv behandling, kan kiropraktoren også bistå med utredning. Som primærkontakt på muskel- og skjelettlidelser kan vi utrede og stille diagnose. Ved usikkerhet om det dreier seg om cervikogen hodepine, eller mistanker om underliggende sykdom, kan vi også henvise videre både til billeddiagnostikk eller spesialist. Vi på Life Kiropraktikk kommuniserer ofte også med fastlege via Norsk Helsenett slik at fastlege har nødvendige kliniske opplysninger dersom han/hun må inkluderes for utredning eller farmakologisk behandling.

Målet for pasienter med cervikogen hodepine er selvfølgelig å gi et så snarlig smertelette som mulig, men også å gi pasienten strategier til å opprettholde et varig resultat. Dette innebærer ofte innsats fra pasientens sin side slik at faktorene som ble avdekket i undersøkelsen utbedres. Vi vil at du skal ha en robust nakke, slik at cervikogen hodepine holdes i fortiden.

 

Kildehenvisninger

  1. Sjaastad O, Bakketeig L: Prevalence of cervicogenic headache. Vågå study of headache epidemiology. Acta Neurol Scand 2008, 117:173–180. 10.1111/j.1600-0404.2007.00962.x Kilde
  2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. (2018). Cephalalgia, 38(1), 1–211. Kilde
  3. Blumenfeld, A. & Siavoshi, S. Curr Pain Headache Rep (2018) 22: 47. Kilde
  4. Rubio-Ochoa J, Benítez-Martínez J, Lluch E, et al. Physical examination tests for screening and diagnosis of cervicogenic headache: a systematic review. Man Ther2016;21:35–40.doi:10.1016/j.math.2015.09.008 Kilde
  5. Garcia JD, Arnold S, Tetley K, Voight K and Frank RA (2016) Mobilization and Manipulation of the Cervical Spine in Patients with Cervicogenic Headache: Any Scientific Evidence? Front. Neurol. 7:40. doi: 10.3389/fneur.2016.00040. Kilde
  6. Nilsson N, Christensen HW, Hartvigsen J. The effect of spinal manipulation in the treatment of cervicogenic headache. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 1997 Jun;20(5):326-330. Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer