Kjevesmerter

Omtrent 15% av voksne og 7% av ungdom har kjevesmerter og dette kan presentere som smerter i ansiktet, rundt øret og kan begrense bevegelsesutslaget i kjeven.

Kjevesmerter omfatter smerter fra kjeveledd og kjevemuskulatur. På fagspråket kalles det Temporomandibulær Lidelse (TMD). Omtrent 15% av voksne og 7% av ungdom har kjevesmerter og dette kan presentere som smerter i ansiktet, rundt øret og kan begrense bevegelsesutslaget i kjeven. Det gir ofte smerter og klikkelyder ved bevegelse av kjeven (1). Kjevehodepine er en annen vanlig konsekvens av kjeveproblematikk, og vi ser ofte ved vår klinikk at kjeveproblemer er en oversett årsak til hodepine.

Dessverre er smerter i kjeven ofte vedvarende. En studie viste at neste 50% av voksne som presenterte med smerter i kjeven, fortsatt hadde kjevesmerter 6mnd senere (2). For ungdom viste det seg at 45% hadde smerter i kjeven mer enn en gang per uke selv 10-12 år etter første besøk hos lege (3). Blant barn, er det ingen forskjell på gutter og jenter i forekomst av smerter i kjeven, men fra ungdomsårene og blant voksne, har kvinner dobbelt så stor sjanse for å få kjevesmerter som menn (4).

 

Kjevesmerter deles ofte inn i 3 grupper

Smerter fra kjevemuskulatur
Muskelsmerter, eller myalgi, er den desidert vanligste formen for kjevesmerter og regnes å være årsaken til omtrent 80% av de som lider av smerter i kjeven. Hos disse pasientene kan kjevesmertene reproduseres ved trykk på kjevemuskler og bevegelse av kjeveleddet.

Kjevehodepine
Kjevehodepine er ofte lokalisert over øret og blir påvirket av kjevebevegelse og kan som regel fremprovoseres ved provokasjon av kjeveledd og kjevemuskulatur.

Kjeveleddsmerter
Kun 2% av de med kjevesmerter kommer smertene kun fra kjeveleddet. Som regel er det smerter både fra kjeveledd og kjevemuskler samtidig. Kjeveleddet kan bli irritert og gi smerte slik som mange andre ledd i kroppen, men kan også påvirkes av kjeveleddsartrose og diskusforskyvning med tilbakegang (5).

 

Årsaken til kjevesmerter

Man finner sjelden en enkeltstående årsak til kjevesmerter, men man har identifisert en rekke risikofaktorer. Disse risikofaktorene kan disponere for, utløse og forlenge kjevesmerter (6). Risikofaktorer inkluderer både biologiske faktorer som hormoner og genetikk, strukturelle faktorer som traume og anatomiske varianter, samt psykososiale faktorer som stress, dramatisering og dårlig smertemestring (7).

Det mange kanskje ikke tenker på er at ikke bare kjeveskader, men også nakkeskader kan være en årsak til kjevesmerter. Man ser at etter nakkeslengskader, er kjevesmerter et vanlig symptom. Her er dessverre også kjevesmertene ofte vedvarende. Selv 2 år etter ulykken har de som har nakkeslengskade større sjanse for kjevesmerter enn andre (8, 9).

 

Behandling av kjevesmerter

Mange behandlingsformer har blitt utprøvd og brukes fortsatt i behandling av kjevesmerter. I og med at kjevesmerter ofte er endel av sammensatte lidelser, er det ikke én type behandling som hjelper mot alle typer kjevesmerter.

Psykologisk fokus
Siden pasienter med smerter i kjeven ofte har høyere nivå av enten stress, engstelse, depresjon og bevegelesfrykt enn andre (9, 10), har også fokuset for mange vært en psykologisk tilnærming til behandling. Kognitiv Adferds Terapi har i enkelte studier vist lovende resultater (11, 12). Resultatet var etter 3 måneder med terapi.

Biteskinne
Det beskrives moderate resultater på kjevesmerter ved bruk av biteskinne. Et godt argument for biteskinne er å beskytte tenner og kjeveledd dersom pasienten biter tenner på nettene. Da kan biteskinne forebygge skader på tenner og ledd som kan komme fra langvarig biting og gnissing (12, 5)

Det er ingen overbevisende litteratur som tilsier at endring av bitt er hensiktsmessig i behandling av kjevesmerter.

 

Behandling og trening

Flere litteraturgjennomganger viser at behandling og øvelser kan gi bedring på kjevesmerter. Dette gjelder både behandling alene, og behandling sammen med øvelser (12). En studie utført etter overnevnte gjennomgang fant at et program med kjeveøvelser bedret både smerte og kapasitet i pasienters med smerter i kjeven (13).

 

Behandling med Life Kiropraktikk

Pasienter med kjevesmerter får en grundig undersøkelse når de kommer til Life Kiropraktikk. Vi undersøker både kjevemuskler og kjeveledd, og diskuterer de omkringliggende faktorene. Kjevesmerter er som sagt en diagnose som ofte vedvarer, så vi jobber alltid med å finne verktøy som pasienten kan bruke hjemme for å hjelpe til med egen fremgang. Flere må også henvises videre til stressmestring, eller tannlege for tverrfaglig samarbeid. Målsetningen er alltid å gi smertelette så tidlig som mulig, og samtidig utarbeide strategier for et langsiktig resultat.

 

Kildehenvisninger

 1. LeResche, L . Epidemiology of temporomandibular disorders: Implications for the investigation of etiologic factors. Crit Rev Oral Biol Med 1997; 8: 291–305. Kilde
 2. Slade GD, Ohrbach R, Greenspan JD, et al. Painful temporomandibular disorder: Decade of discovery from OPPERA studies. J Dent Res 2016; 95: 1084–1092. Kilde
 3. Nilsson IM and List T. 10-year longitudinal follow-up of 2,255 adolescents screened for TMD pain. Int Ass Dent Res, Seoul 2016; abstr nr 1458. Kilde
 4. List, T., & Jensen, R. H. (2017). Temporomandibular disorders: Old ideas and new concepts. Cephalalgia, 37(7), 692–704. https://doi.org/10.1177/0333102416686302 Kilde
 5. Ohrbach, R., & Dworkin, S. F. (2016). The Evolution of TMD Diagnosis: Past, Present, Future. Journal of Dental Research, 95(10), 1093–1101. https://doi.org/10.1177/0022034516653922 Kilde
 6. Macfarlane, TV, Glenny, AM, Worthington, HV. Systematic review of population-based epidemiological studies of oro-facial pain. J Dentistry 2001; 29: 451–467. Kilde
 7. Maixner, W, Diatchenko, L, Dubner, R. Orofacial pain prospective evaluation and risk assessment study – the OPPERA study. J Pain 2011; 12: T4–11 e1-2. Kilde
 8. Lampa E, Wänman A, PhD E N, Stålnacke B-M, Häggman-Henrikson B, The Course of Orofacial Pain and Jaw Disability after Whiplash Trauma: A 2-year Prospective Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020 Feb 01; 45(3):E140-E147. PMID: 31513116 Kilde
 9. Häggman-Henrikson, B., Lampa, E., Marklund, S., & Wänman, A. (2016). Pain and Disability in the Jaw and Neck Region following Whiplash Trauma. Journal of Dental Research, 95(10), 1155–1160. https://doi.org/10.1177/0022034516653598 Kilde
 10. Macfarlane, TV, Kenealy, P, Kingdon, HA. Orofacial pain in young adults and associated childhood and adulthood factors: Results of the population study, Wales, United Kingdom. Commun Dent Oral Epidemiol 2009; 37: 438–450 Kilde
 11. Aggarwal, VR, Lovell, K, Peters, S. Psychosocial interventions for the management of chronic orofacial pain. Cochrane Database Syst Rev 2011; 11: CD008456–CD008456 Kilde
 12. Brett K, Wells C, Sinclair A, et al. Interventions for Temporomandibular Joint Disorder: An Overview of Systematic Reviews [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2018 Sep 28. Available from:  Kilde
 13. Birgitta Häggman-Henrikson, Birgitta Wiesinger & Anders Wänman (2018) The effect of supervised exercise on localized TMD pain and TMD pain associated with generalized pain, Acta Odontologica Scandinavica, 76:1, 6-12, DOI: 10.1080/00016357.2017.1373304 Kilde

Lignende behandlinger

Krystallsyke

Krystallsyke

Ved første anfall av krystallsyke blir mange kvalme, redde for hva det kan være, og redde for at det skal skje igjen. De som er aller verst rammet, sitter i venterommet med bøtte mellom knærne og går ustødige inn til behandlingsrommet.

Les mer
Severs sykdom

Severs sykdom

Severs sykdom kalles også Calcaneal apofysitt, og man tror det er en inflammasjon av området der akillessenen fester seg på hælen. Det er nettopp her smerten har sitt utspring (1).

Les mer
Plantar fascitt

Plantar Fascitt

Fotsmerte påvirker hverdagen i stor grad for alle som står og går mye i løpet av dagen. Plantar fascitt er definitivt noe som gir smerte. Enkelte yrkesgrupper må sykemeldes og mange må slutte med fritidsaktiviteter som gir hverdagen kvalitet

Les mer