Fort frisk fra ryggsmerter!

ryggsmerter

Har du noen gang lurt på hvorfor noen som får ryggsmerter og rister det av seg på noen få dager, mens andre får jevnlige tilbakefall og kanskje lever med kroniske smerter i flere år? Det er nå en god del forskning på ryggsmerter, og i motsetning til hva mange tror, så er det ikke bare skadens omfang som er avgjørende.

 

Sykdomsforløp med ryggsmerter

Selv om ryggsmerter sitter i ryggen, kan en av de viktigste nøklene til bedring sitte over ryggsøylen hos pasienten. Hva pasienten tenker om eget sykdomsforløp, pasientens egen tillit til mestring igjennom smertene og følelsen av en viss kontroll over sykdomsforløpet, har vist seg å være betydningsfulle faktorer (1,2,3). Disse tankemønstrene kan enten føre deg som pasient fort tilbake, eller lede deg mot varige smerter.

Dessverre er det slik at det er meget lett for behandlere å utilsiktet lede tankene til pasienten i feil retning. Dersom du har hatt ryggsmerter tidligere har du kanskje hørt setninger som begynner med: «Nå må du være forsiktig med…», «Og så må du ikke gjøre ditt og datt…», eller «Nå må du ta det litt med ro en stund». Slike utsagn kan ofte medføre at du som pasient får en følelse av at smertene er litt skumle, eller at det kan være noe farlig.

Det kan lett skape bevegelsesfrykt og dermed ubevisst starte strategier for å unngå smerten for enhver pris. Heldigvis er det slik at de aller fleste ryggplager er helt ufarlige! ryggsmerte betyr ikke nødvendigvis at det er noe farlig. Selvfølgelig er det lurt å unngå aktivitet som forverrer plagene, men det er alltid bevegelser eller aktivitet som kan gjøres trygt.

 

Frykt for ryggsmerter kan ha uheldige konsekvenser

Å ha en overdrevet frykt for ryggsmerter kan ha flere uheldige konsekvenser. For det første kan man risikere å måtte unngå endel viktig daglig aktivitet. I tillegg til å være meget upraktisk for de fleste, vil langvarig unnvikelse av aktivitet også medføre mindre bevegelse, mindre belastning av muskler/sener/beinstruktur og dermed gjøre oss svakere og mindre robuste.

Dersom unnvikelse av aktivitet kommer i påvente av ryggsmerte og ikke som et resultat, vil man også risikere at man aldri tester grensene. Man vil med andre ord aldri motbevise sin frykt for at noe gjør vondt. Alle de overnevnte faktorene kan igjen øke stressnivået dersom det daglig oppstår situasjoner som assosieres med fare (4).

 

Hva skal man gjøre med ryggsmerter?

Dersom man har en tendens til å dramatisere kroppslige smerter, kan det være en god idé å bli grundig undersøkt slik at man forsikrer seg om at plagene er ufarlige. Kiropraktorer kan undersøke og gi en diagnose på problemene, men også henvise videre til billeddiagnostikk eller spesialist dersom det skulle være tvil eller behov. En visshet om at smertene er ufarlige kan være med på å skape en trygghet og en positiv forventning om smerteforløpet.

Det er også viktig å ta kontroll selv. Finn bevegelser og aktivitet som du tolererer og ta med selvsikkerheten dette gir over i dagliglivet. Det er viktig å normalisere daglig aktivitet så snart som mulig og kjenne på mestringen dette gir. Selv om daglig aktivitet gjør litt vondt, kan det allikevel hjelpe deg fremover i bedringsprosessen. Det er også greit å kjenne hvor grensa går av og til. Dersom man får et lite tilbakefall, er det som regel kortvarig og ufarlig. Da får man også avkreftet eller bekreftet eventuell smerteforventning man har omkring aktiviteten og blir oppmerksom på hvordan kapasiteten hele tiden bedres (2,5).

Kort summert er det viktig å ikke tro at aktivitet som gir litt smerte er farlig. Det er kanskje viktigere å vite at det er den aktiviteten man IKKE gjør over lengre tid som er mest skadelig;)

Dersom du ønsker undersøkelse, behandling og rådføring om hva du bør eller ikke bør gjøre, er det bare å ta kontakt på 69 87 80 80. Vi gjør vårt beste for å gi personlig tilpasset behandling og råd slik at du kan bli best mulig ivaretatt basert på dine forutsetninger og din livsstil.

 

Kildehenvisninger

  1. Wertli MM, Rasmussen-Barr E, Weiser S et al. The role of fear avoidance beliefs as a prognostic factor for outcome in patients with nonspecific low back pain: a systematic review. Spine Journal, 2014; 14(5): 816-836. Kilde
  2. Foster NE, Thomas E, Bishop A et al. Distinctiveness of psychological obstacles to recovery in low back pain patients in primary care. Pain, 2010; 148(3):398-406. Kilde
  3. Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequence in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, 2000; 85: 317-332. Kilde
  4. Wertli MM et al. Catasrophizing – a prognostiv factor for outcome in patients with low back pain: a systematic review. The Spine Journal, 2014; 14(11): 2639-2667. Kilde
  5. Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance model of chronic musculoskeletal pain: 12 years on. Pain, 2012; 153: 1144-1147. Kilde

Flere artikler

behandling av krystallsyke

Behandling av krystallsyke

Den siste tiden har det kommet frem flere og flere historier om pasienter som har slitt i lengre tid med svimmelhet uten å få klar diagnose eller god hjelp. Mange av disse har krystallsyke som kan være relativt enkelt å behandle dersom korrekt diagnose kan stilles.

Les mer
Trene under svangerskapet

Kan jeg trene under svangerskapet?

Svaret er et rungende JA. Forskning viser at jevnlig trening under svangerskapet bidrar til bedre fysisk og mental helse. Hvis man trente før svangerskap det er best å fortsette med treningen så lenge som mulig.

Les mer