Barn og Kiropraktikk

En studie fra Hawk et al fant at utenfor medisin, var kiropraktikk den hyppigst brukte behandlingsformen for barn i USA, og det var den mest etterspurte behandlingen av muskel- og skjelettlidelser hos barn.

Barn og kiropraktikk hører det sammen?

En økende mengde forskning tilsier at barn i større grad enn før, lider av kroniske muskel- og skjelettlidelser. Dette kan ha flere årsaker, som blant annet lang skjermtid og mindre aktivitet/lek, og kan dermed føre til forsinkelser i den motoriske utviklingen. Disse problemene bør behandles tidlig, slik at barnets helse og utvikling kan bli best mulig. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv når man behandler barn med smerter og/eller forsinkelser i utviklingen (1).

Flere studier viser at unge som er plaget av muskel og skjelettlidelser, også får det som voksne (1a). En studie fra Henschke et al, fant at andelen av muskel- og skjelettlidelser økte betydelig med barnas alder(1a). Man vet også at rygg– og nakkesmerte ofte fører til nedsatt livskvalitet blant eldre barn og ungdom. Over en fjerdedel rapporterer at smertene har innvirkning på skole og fysisk aktivitet (1b).

 

Barn og kiropraktikk – Motorisk utvikling

Utvikler barnet ditt seg som det skal? Det kan være vanskelig for foreldre å vite om det er avvik i utviklingen. Alle er ulike, og vil nå milesteiner i varierende alder. Det er likevel viktig å oppdage avvik i ungers motoriske eller sosiale utvikling på et tidlig stadium, slik at behandling/terapi kan starte så snart som mulig. Det er en klar sammenheng mellom forsinkelser i motorisk utvikling, barnets aktivitetsnivå og fysiske helse senere i livet (2, 3, 4). Forskning viser at terapi rettet mot forsinkelser i ungers utvikling gir best resultat dersom man starter før barnet er 12mnd og terapien er fullført innen de er 6 år (5).

En kiropraktor vet at muskel- og skjeletthelse og holdning er viktig i alle aldersgrupper, spesielt hos unge, når hjernen og kroppen vokser. Muskel- og skjelettlidelser hos unge kan resultere i nedsatt, eller avvikende respons i det motoriske nervesystemet (6). Vanlig nevrologisk mønster blir laget når kroppen kan bevege seg fritt og uten stivhet. En kiropraktor vil kunne finne området i kroppen som ikke beveger seg som det skal, og behandle det med kiropraktikk.

En studie fra Hawk et al fant at utenfor medisin, var kiropraktikk den hyppigst brukte behandlingsformen for barn i USA, og det var den mest etterspurte behandlingen av muskel- og skjelettlidelser hos barn (7). Behandling av barn med kiropraktikk er alltid tilpasset barnets aldersgruppe. Unger som er 2 år, vil få en annerledes behandling til en som er 16 år.

 

Behandling hos Life Kiropraktikk

Behandling av barn med kiropraktikk hos oss er alltid tilpasset alder og behov. Mindre barn vil få en mer skånsom behandling. Vi bruker også god tid for å skape et tillitsforhold med de unge. Noen ganger må vi sitte på gulvet og leke, og andre ganger kan vi fullføre timen som planlagt. Men selv under lek på gulvet, observerer vi og ser på interaksjonene med kliniske øyne. Når et tillitsforhold mellom behandler og barn er etablert, er det lettere å jobbe, og ofte vil vi få et bedre utfall av behandlingen.

Hos Life Kiropraktikk undersøker vi muskel- og skjelettsystemet, og ser også på utvikling av det motoriske systemet hos de unge. Behandlingen inkluderer råd og øvelser som pasienter kan gjøre hjemme, både med og uten hjelp av foreldre.

 

Kildehenvisninger

  1. Connely M, Schanberg L, Latest developments in the assessment and management of chronic musculoskeletal pain syndromes in children, Current Opinion in Rheumatology: Sept 2006; Vol 18, Issue 5: 496-502. Kilde
  2. Henschke N., Harrison C., McKay D., Broderikck C., Latimer J., Britt H., Maher CG., Musculoskeletal conditions in children and adolescents managed in Australian primary care, BMC Musculoskelet Disord. 2014; 15: 164. Kilde
  3. Kamper SJ., Henschke N., Hestbaek L., Dunn KM., Williams CM., Musculoskeletl pain in children and adolescents, Braz J Phys Ther. 2016 May-June; 20(3): 275-284. Kilde
  4. Ridgway CL, et al. Birth Size, Infant Weight Gain, and Motor Development Influence Adult Physical Performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2009; 41:1212-1221. Kilde
  5. Barnett, L.M., et al. Does childhood Motor Skill Proficiency Predict Adolsecent Fitness? Medicine & Science in Sports & Exercise 2008; 40: 2137-2144. Kilde
  6. Wrotniak BH et al. The relationship between motor proficiency and physical activity in children, Pediatrics 2006; 118: e1758-e1765. Kilde
  7. Riethmuller A, et. al. Efficacy of interventions to improve motor development in Young children: a systematic review, Pediatrics 2009;124:e782-e792. Kilde
  8. Miller J. DC PhD., Evidence-Based Chiropractic Care for Infants: Rationale, Therapies and Outcomes, Praeclarus Press LLC, Texas, USA, First ed. 2019. Link til bok
  9. Hawk C., DC PhD., Schneider MJ., DC PhD, Vallone S., DC, Hewitt EG., DC, Best Practices for Chiropractic Care of Children: A Consensus Update, Journal of Manipulative and Physiological Therapies, Vol 39, Issue 3, March-April 2016, Pg 158-168. Kilde

Lignende behandlinger

Spedbarn

Spedbarn og babyer

En vanlig vaginal fødsel er ikke bare en belastning for mammaen, men påfører spedbarnet en blanding av kompresjon og trekkraft på vei ut til en ny virkelighet. Noen ganger går imidlertid ikke fødselen som planlagt. Det kan hende både mor og baby trenger hjelp.

Les mer